Home Economy PeiPei Token Analysis: $16.17M Trading Volume, 22% Drop